Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2023 YILI PGM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI
  28.09.2023

  T.C.
  TARSUS
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

      Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 2023 yılı sınav ilanı gereğince, Tarsus Merkez ve Mülhakat  adliyeleri için sözleşmeli personel alımlarında, Sözlü sınav sonuçlarına göre sınavı asıl kazanan adayların,

  1-İki adet biometrik fotoğraf (Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olacak),
  2- Ek-2’de bulunan Mal Bildirimi Formu,
  3- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1 maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü gereğince bu durumun tespitine yönelik yazılı beyan, (Ek-6)
  4- E-Devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında mezuniyet belgesi sistem üzerinden otomatik olarak gelen adayların mezuniyet belgesinin onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi
  5-Sağlıkla ilgili beyan (Ek-3)
  6-Kimlik fotokopisi,
  7-KPSS sonuç belgesi (Bilgisayar çıktısı)
  8-Kurs belgesi fotokopisi veya transkript (Bilgisayar sertifikası)
  9-Vukuatlı Nüfus Aile Kayıt Örneği (E-devlet üzerinden alınabilir, tüm aileyi gösterecek şekilde)
  10-Askerlik durumunu gösteren belge (E-devlet üzerinden alınabilir.) Askerlik muaf ise muaf olduğuna ilişkin belge)
  11-Adlî sicil ve arşiv kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir. (Ancak evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı alınacaktır.)
  12-Hiçbir kurum ve kuruluşa mecburi hizmeti bulunmadığına dair belge, (Ek-1)
  13-Eş durumu dilekçesi (Ek-4) (Bekâr ise de doldurulacak.)
  14-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan eksiksiz olarak doldurulacak, fotoğraflar yaptırılacak, toplam 2 suret olacak.) (Ek-5)
   
  İstenilen belgelerin Bilgisayar ortamında doldurularak; 13/10/2023 Cuma günü mesai bitimine kadar Tarsus Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemine bizzat teslim edilmesi veya 13/10/2023 tarihinde Başkanlığımızda olacak şekilde Acele Posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

  Adaylara ayrıca bir tebliğ yapılamayacağı ilanen tebliğ olunur.28/09/2023

  “Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır.”

   

  EK :

  ek-1-hicbir-kurum-ve-kurulusa-hizmeti-olmadigina-iliskin-dilekce

  ek-2-mal-bildirim-formu

  ek-3-saglik-beyan-formu

  ek-4-es-durum-dilekcesi

  ek-5-guvenlik-sorusturmasi-formu

  ek-6-baska-kurumda-sozlesmeli-calismadigina-iliskin-beyan

   

   

   

  T.C. NO
  SOYADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Adres:Tozkoparan Zahit Mah. Kasım Gülek Blv. Tarsus/MERSİN

  Telefon

  Telefon:(324) 6161570

  Faks:(324) 6160616

  E-Posta

  Mail:tarsuscbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu